Kontakt

Bezplatné poradenstvo nepretržite 24 hodín každý deň.

Bio-Water Gardens, s.r.o.
Stavebnice domov

Ľubovnianska 14, 851 07 Bratislava
IČO: 36850284 DIČ: SK2022509775

Mgr. Eva Halahijová: +421 903 317 759

Ing. Martin Halahija: +421 903 240 245

info@stavebnice-domov.eu